Posts

6.ആശ്രമത്തിലെ മറ്റു ചില വിവരങ്ങള്‍, മടക്ക യാത്രയും

Image
ചുരുക്കത്തില്‍ ഞങ്ങളുടെ തികച്ചും ഹ്രസ്വ മായ ആശ്രമ സന്ദര്‍ശനം അവസാന ഘട്ട ത്തിലേക്ക് എത്തുകയായി. അവിടത്തെ പതിവ് യോഗാ പരി ശീലന പരിപാടികളില്‍ ഒന്നും പങ്കെടുക്കാനുള്ള യാത്ര ആയിരുന്നി ല്ല. മുമ്പ് പറഞ്ഞ നാല് തരം സന്ദര്‍ശകരില്‍ മൂന്നാം തരം മാത്രം . അടുത്തു എപ്പോഴെ ങ്കിലും അവിടെ ഏതെങ്കിലും നീണ്ട പരിശീ ലന പരിപാടിക്ക് പോകുന്നതിനു മുമ്പ് ഒരു തയാറെടുപ്പ് എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് ഉദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതിനു മുമ്പ് പലപ്രാവ ശ്യം, ആശ്രമം തുടങ്ങിയ കാലം മുതല്‍ അവിടെ ഇടക്കിടക്ക് പോയിരുന്ന സുഹൃത്തി ന്റെ സന്ദര്‍ശനം ഒരു നിമിത്തമായി എന്ന് മാത്രം, ശരിക്കും ഒരു തരം സ്പോണ്‍സര്‍ഡ് പ്രോഗ്രാം പോലെ. ഞങ്ങള്‍ അവിടെ എത്തിയത് ഏകദേശം പതി നൊന്നു മണിക്കായിരുന്നു. കോയമ്പ ത്തൂരില്‍ വച്ച് തമിഴ്നാട്ടിലെ ഇഡ്ഡലിയും വടയും മൂന്നു വിവിധതരം ചട്നികളും സാമ്പാ റുമായി പ്രാതല്‍ കഴിച്ചത് കൊണ്ടു ഒരു മണി വരെ വിശപ്പ്‌ തോന്നിയി രുന്നില്ല.പ്രത്യേകിച്ചും ദേവീ ക്ഷേത്രത്തിലും ധ്യാനലിംഗഹാളിലെ ധ്യാനവും കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ മനസ്സിനും ശരീര ത്തിനും ഒരു ഉണര്‍വ് ഉണ്ടായത് പോലെ തോന്നി. വിശപ്പ്‌ തോന്നിയതേയില്ല. സുഹൃ ത്ത്‌ പറഞ്ഞു ഭക്ഷണം ആശ്രമത്തില്‍ അന്തേവാ

കുട്ടനാട്ടിലെ നായന്മാരുടെ കഥ - 4

ചില കളികള്‍, പുരുഷന്മാരുടെ വേല, സ്ത്രീകള്ക്ക് തിരുവാതിര നായര്‍ കുടുംബങ്ങളില്‍ നിലവില്‍ നിന്നിരുന്ന അഥവാ നായന്മാര്‍ കൂടുതല്‍ പങ്കെടുത്തിരുന്ന ചില കളികളെപ്പറ്റി പറയുന്നു. ഇന്ന് ഈ കളികള്‍ നായന്മാരുടെ മാത്രം കുത്തകയല്ല. പലതും മറ്റു സമുദായക്കാരും കളിക്കുന്നുണ്ട്, പോരാഞ്ഞു ഇതില്‍ ചിലത് ഓണം പോലുള്ള ദേശീയ ഉത്സവ ങ്ങളുടെ ഭാഗം ആയി മാറിയിട്ടും ഉണ്ട്. 1.പുരുഷ ന്മാരുടെ വേലകളി പഴയ നായര്‍ പടയാളികളുടെ ഓര്മ്മ പുതുക്കുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രകലയാണ്‌ വേലകളി. പടയാളികളുടെ വേഷവിധാനങ്ങളോടെ ഇന്നും കുട്ടനാട്ടിലെയും തിരുവിതാംകൂറിലെ ചില ക്ഷേത്രങ്ങളിലെയും ഉത്സവങ്ങള്ക്ക് വേലകളി എന്നൊരു പരിപാടി യുണ്ട്. ചുവന്ന കച്ചയും തലപ്പാവും വാളും പരിച യുമായി ഭഗവാന്റെയോ ഭഗവതിയുടെയോ എഴുന്നള്ളിച്ച വിഗ്രഹത്തിനു മുമ്പില്‍ താള നിബദ്ധ മായി വേലകളി അവതരിപ്പിക്കുന്നു. “താത്തീത്ത ക തിത്തെയ്തോം” എന്ന വായ്‌ത്താരിയും താളവുമാണ്‌ ഇതിനുപയോഗിക്കുന്നതു. അമ്പലക്കുളത്തിനു ചുറ്റും വേഷം ധരിച്ച പടയാളികള്‍ അണിനിരന്നവതരിപ്പിക്കുന്ന വേലയ്ക്കു ‘കുളത്തില്‍ വേല’ എന്നു പറയുന്നു. തിരുവിതാംകൂര്‍ ഭാഗത്തെ എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങ ള്ക്കും വലിയ ഒരു അമ്പലക്കുളം ഉണ്ടാവു

ഫലവൃക്ഷങ്ങളുടെ നാടിലെ മ്യുസിയം (Fruitlands Museum )

Image
അമേരിക്കയിലെ മസ്സാച്ചുസെറ്റ്സ് സംസ്ഥാനത്തിലെ ഒരു മ്യൂസിയമാണു Fruitlands Museum  എന്നറിയപ്പെടുന്നത്.  ഏതാനും ആപ്പിള്‍ വൃക്ഷങ്ങള്‍ മാത്രമേ ഇവിടെ ഉള്ളെങ്കിലും പേര് ഫലവൃക്ഷങ്ങളുടെ മ്യൂസിയം എന്ന് തന്നെ. ചരിത്രപരമായ പ്രാധാന്യമുള്ള ചില പഴയ കെട്ടിടങ്ങളും ചില പ്രദര്‍ശന വസ്തുക്കളും ആണിവിടെയുള്ളത്. 1820 നും  1840 നും ഇടയില്‍ അമേരിക്കയില്‍ വളര്‍ന്നു വന്ന ഒരു തത്വചിന്താധാരയാണ് ട്രന്‍സ്ലെണ്ടലിസം ( അതീന്ദ്രിയത്വം ) എന്നപേരില്‍ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഹാര്വാര്ദ് യൂണീവെസിട്ടിയില് നിലവിലിരുന്ന വ്യക്തധിഷ്ടിത ചിന്തകളോടു പോരുത്തപ്പെടാതവരാനു ണ് ഈ തത്വ ചിന്താഗതി ഉണ്ടാക്കിയത്. ദൈവങ്ങളിലെ ഏകത്വവും, അന്ന് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന കാല്‍ വിനിസം എന്ന ചിന്തയ്ക്ക് ബദല്‍ ആയുണ്ടായതാണിതു. ഇതിന്റെ പ്രധാന വക്താക്കള്‍ ഹാരവാര്ദ് യൂണിവേര്സിറ്റിയിലെ  ദൈവിക സ്കൂള്‍ ആയിരുന്നു, ഏകാത്വാധിഷിട ചര്ച്ച് (Unitarian church)  എന്ന വിഭാഗം ആണ് ഇത് പ്രചരിപ്പിച്ചത്. ഈ ചിന്താധാരയില്‍ വിശ്വസിക്കുന്നവര്‍ കരുതുന്നത് അന്ന് നിലവിലിരുന സമൂഹ ന്നിയമങ്ങളും മതാധിഷ്ടിത സ്ഥാപനങ്ങളും മനുഷ്യരെ അഴിമതിക്കാരാകുമെന്നും വ്യക്തികളെ ദുഷിപ്പിക്കുമെന്നും ആയിരുന്നു. സ്വയം

5. ഇഷ ആശ്രമത്തിലെ നന്ദികേശ്വരന്‍

Image
ധ്യാനലിംഗ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ മുമ്പില്‍ നന്ദികേശ്വരന്‍ എന്ന കാളയുടെ ഒരു വലിയ പ്രതിമയുണ്ട്.. പൊതുവേ ആശ്രമത്തിന കത്തു ഫോട്ടോ ഗ്രാഫി അനുവദിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാല്‍ നന്ദിയുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന തിനു അനുവാദം ഉണ്ടോ എന്നന്വേഷിച്ച പ്പോള്‍ ഉണ്ടെന്നു കണ്ടു. ശിവ ക്ഷേത്രങ്ങള ിലെ ഒരു പതിവായ അംഗം തന്നെയാണല്ലോ ഭഗവാന്റെ സന്തത സഹചാരിയായ നന്ദി കെശ്വരന്‍. ഇഷ ആശ്രമത്തിലെ നന്ദി പ്രതിമക്കും ചില പ്രത്യേകതകള്‍ ഉണ്ട്. നന്ദികേശ്വരന്‍ ശിവഭഗവാന്റെ വാഹനവും ശിവഗണത്തിലെ മുഖ്യനും ഭഗവാന്റെ വിശ്ര മസങ്കേതമായ കൈലാസത്തിലെ പ്രവേശന ദ്വാര പാലകനുമാണ്. നന്ദിയുടെ അനുവാദം ഇല്ലാതെ കൈലാസത്തിലേക്ക് ആര്‍ക്കും പ്രവേശനമില്ല. ‘നന്ദി’ എന്ന സംസ്കൃത വാക്കി ന്റെ അര്‍ഥം സന്തോഷം, ആഹ്ളാദം ,തൃപ്തി എന്നൊക്കെയാണ്. എല്ലാ ശിവക്ഷേത്രങ്ങളി ലും നന്ദിയുടെ ഒരു പ്രതിമ ശിവന്റെ നട യ്ക്കു മുമ്പില്‍ ഭാഗവാന് അഭിമുഖമായി ഉണ്ടാവും. സിന്ധു നദീതട സംസ്കാര കാലത്ത് തന്നെ നന്ദിയുടെ പ്രതിമയും രൂപങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. അവിടെ നിന്ന് കുഴിച്ചെടുത്തവയില്‍ നന്ദിയുടെ രൂപം ഉള്ള ചില നാണയങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു. പുരാണത്തില്‍ നന്ദി ശിലാദന്‍ എന്നയാളിന്റെ പുത്രനായിരുന്നു. പുത്രന്മാര

4.ആദിയോഗീ ദര്‍ശനം ആശ്രമത്തില്‍

Image
ലിംഗഭൈരവി എന്ന ദേവിയെ പ്രാര്‍ഥിച്ചതില്‍ നിന്നു കിട്ടിയതും ധ്യാനലിംഗക്ഷേത്രത്തിലെ ധ്യാനത്തിന്റെയും നാദാരാധനയുടെയും നല്ല അനുഭവങ്ങളുമായി ഞങ്ങള്‍ ആദിയോഗി എന്ന ഇഷ യോഗ കേന്ദ്രത്തിലെ അഥവാ ആശ്രമത്തിലെ ഏറ്റവും പുതിയ അംഗത്തി ന്റെ സമക്ഷത്തിലെ ക്കായിരുന്നു അടുത്ത തായി നീങ്ങിയത്. അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതല്‍ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ആദിയോഗിയെ ക്കുറിച്ചു സദ്ഗുരുവിനു എന്ത് പറയാനുണ്ട് എന്ന് നോ ക്കാം .( വെബ് സൈറ്റില്‍ നിന്ന് സ്വതന്ത്ര പരിഭാഷ ) യോഗ സംസ്കാരത്തില്‍ ശിവനാണ് ആദ്യ ത്തെ യോ ഗി ആയി, അതായത് യോഗ എന്ന ക്രിയ അഥവാ തത്വം മനുഷ്യര്‍ക്ക്‌ ആദ്യമായി ഉപദേശിച്ചു കൊടു ത്തത് ശിവന്‍ ആയിരുന്നു. മനുഷ്യന്റെ മനസ്സില്‍ യോഗ എന്ന ആശയത്ത്ന്റെ ചെറിയ വിത്ത് പാകി യത്‌ ശിവ ഭഗവാന്‍ തന്നെ. 15000 വര്‍ഷ ങ്ങള്‍ക്കു മുമ്പ് ശിവന്‍ തന്റെ തപസിന്റെയും ത്യാഗ ത്തിന്റെയും പൂര്‍ണതയില്‍ ഈശ്വര സാക്ഷാല്‍ക്കാരം നേടിയപ്പോള്‍ അ്ദ്ദേഹം സ്വയം മറന്നു ഒരു ആനന്ദ നൃത്തം ഹിമാലയ സാനുക്കളില്‍ ആടുകയുണ്ടായി . ആനന്ദ ത്തിന്റെ പാരമ്യതയില്‍ അദ്ദേഹം ഭ്രാന്തമായ അസാമാന്യമായ ചടുലമായ നൃത്തം ആണ് അവതരിപ്പിച്ചത്. നൃത്തത്തിന്റെ ചലനത്തി ന്റെ പാരമ്യത്തില്‍ അദ്ദേഹം നിശ്ചലനായി

3: ശിവലിംഗ സങ്കല്പവും ധ്യാന ലിംഗവും

Image
ദോഷൈക ദൃക്കുകള്‍ ശിവലിംഗത്തെ ഒരു പുരുഷ ജനനേന്ദ്രിയം ആയി പുഛ്ചിച്ചു കളി യാക്കുന്നത് അപൂര്‍വ്വം അല്ലെങ്കിലും ഹിന്ദു സങ്കല്‍പ്പത്തില്‍ ശിവലിംഗം അനന്തമായ ഊര്‍ജ്ജത്തിന്റെ പ്രതീകമായി കണക്കാക്ക പ്പെടുന്നു. ശിവ എന്ന സംസ്കൃത വാക്കിനു പല അര്‍ത്ഥങ്ങളും പറയുന്നു വെങ്കിലും ഏറ്റ വും ലളിതമായത് പ്രഭു അഥവാ ഭഗവാന്‍ എന്നും ലിംഗം എന്നതിന് ചിഹ്നം അഥവാ അടയാളം എന്നും പറയാം . അതായത് ഭഗ വാന്റെ ചിഹ്നം എന്ന് ലളിതമായി പറയാം. മറ്റൊരു അര്‍ത്ഥത്തില്‍ ശിവ എന്നത് ഒന്നു മില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ്. പ്രപഞ്ചത്തില്‍ ഉള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഗോളാകൃതിയില്‍ ഉള്ള രൂപത്തില്‍ നിന്നുണ്ടായതാണല്ലോ, ഒരു വൃക്ഷം ഉരുണ്ടിരിക്കു ന്ന ഒരു വിത്തില്‍ നിന്നുണ്ടാകുന്നു , ഒരു കുഞ്ഞു ദീര്‍ഘഗോളാ കൃതിയുള്ള ഭ്രൂണത്തില്‍ നിന്നുണ്ടാകുന്നു, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും കോശങ്ങള്‍ ഗോള രൂപത്തിലൊ ദീര്‍ഘ ഗോള രൂപത്തിലോ ആണ്‌ എന്നും കരുതപ്പെടുന്നു. ചുരുക്ക ത്തില്‍, പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള മിക്കവാറും എല്ലാം ദീര്‍ഘഗോളാകൃതിയില്‍ ആണ്. ഭൂമിയും ഗ്രഹങ്ങളും നക്ഷത്രങ്ങളും എല്ലാം എല്ലാം . ഇവയെല്ലാം ശിവന്റെ രൂപങ്ങളായി കണക്കാ ക്കപ്പെടുന്നു, ആദിയും അന്തവും ഇല്ലാത്ത ഒന്നുമല്ലാത്തതും എന്നാല